Jak fungují solární panely

Jak fungují solární panelySolární panely vyrábějí elektřinu ze slunce, kterou lze použít k napájení malých, nenáročných elektrických spotřebičů jako jsou lampy, rádia nebo třeba i notebooky. Narozdíl od klasických generátorů na fosilní paliva (jako je třeba diesel agregátor), které jsou obvykle určeny pro použití v nouzových situacích, kdy vypadne elektrická síť (bouřky, silné mrazy,…), lze solární panely používat prakticky pořád. Jejich použití může být omezeno pouze špatnými klimatickými podmínkami a nedostatkem slunečního záření. Solární panely nemusí být jen těžké a veliké, ale také lehké a přenosné. Tedy ideální pro použití v přírodě a všude tak, kde není elektřina.

Složení a funkce

Nejdůležitější součástí solárního generátoru je fotovoltaický modul, známý spíše pod pojmem solární panel. Ten zachycuje solární energii. Dnes se nejčastěji vyrábí z křemíku (Si). 12 V panel lze koupit za pouhých pár tisíc Kč. Solární panel by měl být připojený k akumulátoru, což je dosud nejlepší způsob, jak skladovat energii třeba pro případ, že přestane svítit slunce. Baterie by měla mít co možná největší kapacitu a měla by také být dimenzována na 12 V. Solární panel má také elektronickou součástku zvanou voltmetr. Ten indikuje, kolik energie generátor právě dodává.

V baterii je stejnosměrné napětí, elektrospotřebiče ale vyžadují střídavé napětí. Proto musí být solární generátor vybaven také invertorem, který dělá energii ze slunce použitelnou v klasických elektrospotřebičích.

Generátory na fosilní paliva jsou hlučné a produkují splodiny, což jsou hlavní důvody, proč je většina lidí používá jen když opravdu musí. Naproti tomu solární panel je tichý a neprodukuje žádné emise. To jsou jeho hlavní výhody. Na druhou stranu pracuje s velmi malou účinností, takže nedokáže vyrobit příliš mnoho energie. Hodí se tak skutečně jen k napájení energeticky nenáročných elektrospotřebičů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *