Jak získat Německé občanství

Jak získat Německé občanstvíHodně lidí se stěhuje do Německa za prací. Tito lidé si zde kromě solidně placené práce po nějaké době často najdou také životní partnerku a postupně se i naučí jazyk. Obvykle pak moc už touží po návratu do svojí domoviny a rozhodnou se v Německu zůstat natrvalo, zapustit zde kořeny. Takoví lidé se obvykle pak chtějí stát plnohodnotnými Německými občany, proto se rozhodnou, že chtějí získat německé občanství. V tomto článku si povíme o tom, jak získat Německé občanství a jaké jsou podmínky pro jeho získání.

Jak získat Německé občanství

Fyzická osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky, má nárok naturalizovat se jako německý občan:

 • bydlí v Německu po dobu 8 let a více (tato lhůta může být i kratší, viz níže)
 • má způsobilost k právním úkonům nebo zákonného zástupce
 • potvrzuje svůj současný i minulý závazek k volnému demokratickému ústavnímu systému zakotvenému v Německé ústavě
 • je občanem Evropské unie nebo Švýcarska a je držitelem příslušného povolení k pobytu, který umožňuje volný pohyb osob nebo je občanem mimo EU/Švýcarska, jemuž bylo uděleno právo k trvalému pobytu
 • je schopen se sám živit bez nároku na sociální dávky a podpory
 • nebyl odsouzen za protiprávní jednání a není předmětem žádného soudního příkazu
 • má dostatečné znalosti Německého jazyka
 • má znalosti právního systému, společnosti a životních podmínek ve Spolkové republice Německo.

Existují i výjimky, například:

 • osoba, která dokončila integrační kurz může mít požadované období strávené v Německu snížené na 7 let
 • Pokud osoba prokáže, že je zvláště dobře integrována a má vyšší stupeň znalosti Německého jazyka, než je základní předpoklad pro získání německého státního občanství (tj. stupeň vyšší než B1) může být požadavek lhůty bydlení snížen na 6 let
 • Manžel/manželka Německého občana může být naturalizovaný po 3 letech nepřetržitého pobytu v Německu. Manželství musí trvat po dobu nejméně 2 let
 • Uprchlíci nebo osoby bez státní příslušnosti mohou o občanství požádat po 6 letech nepřetržitého pobytu v Německu
 • Bývalí Němečtí občané

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *