Kolik řek je v Ostravě

Kolik řek je v OstravěV křížovkách se lze často setkat s otázkou, kolik řek je v Ostravě. Na tuto otázku proto přinášíme odpověď. Tímto hornickým městem protékají 4 řeky. Největší z nich je Odra. Ta zde má přítoky Lučinu, Ostravici a Opavu. Celkem se zde nachází přes 300 km větších i menších vodních toků.

Ostrava je třetí největší město České republiky. Nachází se na pomezí Moravy a Slezska. V tomto hornickém městě, administrativně členěným do 23 městských částí, bydlí asi 300 tisíc obyvatel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *