Příznaky a projevy deprese

Příznaky a projevy depreseMenší deprese je docela častou poruchou nálady, kterou poznáte podle dvou až pěti příznaků, které trvají alespoň dva týdny. Ačkoliv se této poruše říká malá deprese, její dopad na život člověka malý není. Menší deprese může výrazně ovlivnit pacientovu schopnost fungovat a mít nemalý dopad na jeho celkovou kvalitu života. Malá deprese má stejné příznaky jako normální deprese, ačkoliv její příznaky jsou menší a nejsou tak zřejmé.

Smutek nebo rezignace

Pro pacienty trpící malou depresí je typické, že se značnou část téměř každého dne cítí smutní. U žen se tento symptom projevuje tak, že jsou náchylnější k pláči a jsou plaché, děti vykazují nepřátelské chování a podrážděnost. Muži s malou depresí jsou neklidní a rozrušení. Pacienti mají často větší či menší konflikty s rodinnými příslušníky a přáteli. Jedinci s menší depresí často vykazují snížený zájem o cokoliv a malé potěšení z obvyklých činností a koníčků. Mají tendence vyhýbat se sociální interakci a aktivitám. Abychom mohli hovořit o malé depresi, musí být jedinec buď smutný, nebo musí projevovat nedostatek zájmu o jeho obvyklé činnosti.

Změny spánku a chuti k jídlu

Jedinci trpící depresemi mají často neobvyklý spánkový režim – buď spí příliš málo a nebo naopak příliš moc. Zatímco někteří pacienti začnou zažívat těžkou nespavost, jiní říkají, že mají problém mít oči aspoň chvíli otevřené. Někteří pacienti se cítí unavení a pomalí, kdežto jiní popisují pocity neklidu a nervozity. Příznaky malé deprese mohou zahrnovat i změny chuti k jídlu. Pacient může náhle shodit nebo nabrat mnoho na váze.

Zaměření na problémy

Mnoho jedinců, kteří trpí malými depresemi, se začnou zaměřovat na problémy. Pro některé nemocné je extrémně obtížně zaměřit se na každodenní činnosti. Normální úkoly, které jedinec dříve vykonával jsou pro něj nyní příliš složité a vyčerpávající. Někteří mají dokonce problém udělat i ty nejjednodušší rozhodnutí. Mnoho pacientů také zmiňuje problémy s pamětí – často zapomínají termíny a jména lidí. Tyto problémy samozřejmě mohou vést k tomu, že pacient trpící malou depresí začne mít problémy ve škole nebo v práci.

Extrémní emoce a sebevražedné sklony

Dalšími příznaky malé deprese jsou extrémní a nemístné pocity viny, bezcennosti, beznaděje a nenávisti sebe sama. Mnoho pacientů má kvůli těmto emocím náhlé výbuchy vzteku a agrese. Nedokáží zvládat své negativní myšlenky a emoce a to bez ohledu na to, jak moc se snaží. Pacienti, kteří trpí malou depresí mají často také nízké sebevědomí. Někteří pacienti neustále myslí na smrt a ukončení jejich životů.

Léčba

Ačkoliv někteří psychologové i na malé deprese předepisují antidepresiva, velmi účinná může být také léčba pomocí psychoterapie. Poradenství může řešit pocity bezcennosti a beznaděje, zatímco kognitivní terapie může změnit negativní myšlení. Behaviorální terapie může zlepšit pacientovy schopnosti vypořádat se s problémy, zatímco interpersonální terapie by mohla pacientovi pomoci vyřešit problémy ve vztazích. V každém případě by pacienti měli dostatečně odpočívat, jíst zdravou stravu a pravidelně cvičit. Pokud malá deprese nastane na podzim nebo v zimě, lze vyzkoušet také terapii světlem, při které se využívá speciální lampa, která napodobuje sluneční světlo.

Shrnutí

U pacientů, kteří trpí malými depresemi je 6x větší pravděpodobnost, že se u nich vyvine opravdová deprese. Ženy jsou v tomto směru dvakrát náchylnější než muži. Pokud malá deprese trvá po dobu nejméně dvou let, tak se u pacienta už nehovoří o malé depresi, ale o dysthymii, což je mírnější a dlouhodobější typ deprese. Malou depresí nejčastěji trpí jednotlivci ve věku 18-45 let.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *